Historik

Historik

Byggnaden uppfördes 1896, då som tjänstebostad åt Dalslandsbanans trafikchef Rhode på Kungliga Järnvägsstyrelsen som hade sitt kontor i Ed. 1947 började villan användas som högre folkskola (senare som realskola) och fungerade som sådan till och med 1972. tre år efter det att grundskola införts i Ed. Sedan dess har den använts som samlings- och föreningslokal. Det som idag är gräsmatta bestod för hundra år sedan av planteringar med blommor och köksväxter som efter skörd fördelades till stinsar och andra anställda vid järnvägen. Här fanns även växthus och trädgårdsmästarbostad. Villan har också en låg tillbyggnad åt norr, tillkommen år 1955. 1947 startades realskola i villan, intagningen till skolan upphörde 1969, då grundskolan infördes. Sista realexamen avlades 1972. Bygdegårdsföreningen Gamla Real ansvarar numera för de lokaler i huset som hyrs ut till fester och sammankomster av olika slag.